Gjykata Kushtetuese sot do të shqyrtojë nismën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së Nenit 175 të Ligjit për komunikime elektronike me të cilin operatorët obligohen që ”të sigurojnë të gjitha kushtet e duhura teknike për të mundësuar përgjimin nëpërmjet rrjeteve të tyre”. Kjo nismë është dorëzuar në vitin 2015 kur LSDM-ja filloi me publikimin e përgjimeve dhe tek tani për shkak të materialit voluminoz, po merret në shqyrtim.

Gjykata do të diskutojë edhe për Shpërbërjen e Kuvendit në vitin 2016 dhe për Shpalljen e zgjedhjeve të parakohshe Parlamentare, një iniciativë e cila u dorëzua së fundmi me arsyetimin se këto dy  veprimet janë bërë në mënyrë të kundërligjshme. Do të diskutohet edhe për Marrëveshjen kolektive të  Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Comments are closed.