Mund të mendoni që trupi i saj është perfekt, që është trashaluqe, që është e bukur, që është e shëmtuar, që ka lëkurë të bukur apo celulit… Mirëpo profesorët e anatomisë e kanë vlerësuar.

Kjo manekine dhe aktore angleze shumë herë është shpallur femra më e bukur në botë, mirëpo për herë të parë tani këtë titull e ka fituar falë ekspertëve të anatomisë.

A pajtoheni me ta?

Kelly Brook është shpallur femra më e bukur në botë nga shkencëtarët.

Në të vërtetë, ekspertët e anatomisë së Universitetit të Teksasit ua kanë shpërndarë pyetësorët studentëve të tyre, edhe meshkujve edhe femrave, të cilët kanë qenë ë detyruar që të deklarohen për masat perfekt të trupit femëror.

Pos kësaj, detyrë e tyre ka qenë edhe që të bëjnë dizajnin preciz të fytyrës dhe flokëve çfarë ata i konsiderojnë më të bukura.

Kelly Brook me masat e veta 86-61-86, me fytyrë perfekt dhe me flokë të gjatë natyrale është përfshirë në çdo kategori përsosmërie dhe kështu ka lënë pas vete shumë bukuroshe.