Një eksperiment social mblodhi disa njerëz të cilët vendosën për vete në çfarë shkalle të suksesit janë.

Nga një deri në dhjetë, çfarë pike do t’i jepnit vetes?

Disa prej tyre flasin për punën e tyre, apo suksesin në jetë, në familje. Çdo gjë që i rrethon ata është përmbledhje e vetëm një note.

Mirëpo, të gjithë janë më të suksesshëm se sa e mendojnë veten. Shikojeni videon më poshtë për të kuptuar më shumë.