Këta fëmijë kanë pasur detyrë t’ja përshkruajnë Donald Trump-in një ilustratori.

Në mënyrat më të ndryshme dhe qesharake ata janë munduar ta paraqesin Donald Trump.

Ndërkaq, vizatimet që bënte ilustratori janë sipas asaj që fëmijët kanë thënë.

Shikojeni videon më poshtë për të parë si ka dalur përfundimi.