Kënaqini sytë me këmbët e këtyre bukurosheve motra dhe vendoseni vetë kush mban vendin e parë.