Me rrumbullaksimin e punimeve në qendrën moderne të ngarkim shkarkimit të mbeturinave ashtu siç deklaroi edhe drejtori i NPK “TETOVA” Xhelal Ceka, filloi pastrimi perfunditmarë i deponisë së egërr ne hyrje te qytetit.

Sot në këtë pikë ishte koncentruar maqineri e rëndë operative per pastrimin e vendit, të cilin e para e Tetovës  Teuta Arifi e premtoi si hapësirë të gjelbërt për qytetin.

Në fillimin e javës së ardhshme do të vihet ne funksion “Qendra e mbyllur për ngarkim-shkarkim të mbeturinave” e cila përfundimisht I jep zgjidhje problemit 20 vjeçarë të qytetarëve të Tetovës