Shumica e qytetarëve të Maqedonisë kanë besim në qeverinë e re dhe presin që ajo të kontribuojë në përmirësimin e jetës, në bazë të rezultateve të hulumtimit në terren të kryera nga Brima prej 2 deri në 12 qershor.

Të totalit të të anketuarve, 59 për qind presin që qeveria e re do të përmirësojë jetën e qytetarëve, pothuajse dy herë më pak, përkatësisht 27 për qind shikojnë me skepticizëm në operacionet e ardhshme të qeverisë. Shumica e shqiptarëve etnikë kanë pritje pozitive nga qeveria, e ndjekur nga pjesëtarët e komuniteteve tjera etnike, por më pak pritje kanë maqedonasit etnikë.

Shumica e të anketuarve, ose 57 për qind kanë besim në qeverinë e re, ndërsa çdo i treti ka shprehur mosbesim ndaj saj ose 34 për qind e të anketuarve. Më shumë besim kanë shprehur shqiptarët etnikë, ose 71 për qind, pastaj vijnë pjestarët  e komuniteteve të tjera etnike, ose 61 për qind, të paktë që kanë besim në këtë qeveri janë maqedonasit etnikë apo 51 përqind.

Nga aspekti politik, mosbesim më të madh në qeverinë kanë përkrahësit e VMRO-DPMNE-së dhe tek ata të cilët kanë thënë se nuk do të votojnë në zgjedhjet e ardhshme, ndërsa besim më të madh ka tek përkrahësit e LSDM-së, të ndjekur nga mbështetësit e BDI-së, Lëvizjes për Reformën – PDSH Lëvizja BESA ……

67 përqind e të anketuarve besojnë se zgjedhja e kryeministrit Zoran Zaev është një zgjidhje e mirë, ndërsa 29 për qind mendojnë që kjo zgjedhje është një zgjidhje e keqe. Edhe këtu  mbështetja më e madhe është në mesin e shqiptarëve etnikë, e pasuar nga pjesëtarët e komuniteteve tjera etnike dhe në fund maqedonasit etnikë.

Rezultatet e anketës së qershorit, në krahasim me hulumtimin e njëjtë në mars, tregojnë një zvogëlim të numrit të qytetarëve që mendojnë se vendi pë lëviz në kahje të gabuar, kurse shihet një rritje e numrit të qytetarëve që mendojnë se vendi po kanalizohet drejt rrugës së duhur. Më saktë në mars 76 për qind besonin se vendi po ecën në drejtimin e gabuar, kurse në qershor, 49 për qind dhe 15 për qind në mars vlerësuan se vendi po lëviz në drejtimin e duhur, kurse tashmë në qershor kjo shifër është rritur në 42 për qind.

Për hyrjen e qytetarëve në Kuvend më 27 prill, rezultatet e anketës qershorit tregojnë se një numrë i konsiderueshëm i qytetarëve, apo 66 për qind vlerësojnë që kjo ka qenë skenar i parapërgatitur. kurse 21 për qind mendojnë se kjo ka qenë një hyrje spontane.

Mbështetje për zgjedhjen e Talat Xhaferi, si kryetar të Kuvendit, në publikun e përgjithshëm është pothuajse ue barabartë, sepse 43 për qind thonë se e mbështesin atë, dhe 47 për qind thonë që nuk e mbështesin. Më e përhapur është mbështetja për zgjedhjen e tij në mes të shqiptarëve dhe më i vogël në mesin e maqedonasve.

Hulumtimi ka përfshirë 1,193 njerëz të moshës mbi 18 vjeç në tetë rajone. Intervistat të bëhet personalisht në shtëpinë e të paditurit duke përdorur metodën TAPI. Gabim margjinale janë +/-2.84 për qind në nivel besueshmërie prej 95 për qind.