Përfaqësimin e denjë të gruas e kanë përkrahur ambasadori francey Timonie dhe ambasadorja gjermane, Althauzer. Ja mesazhet e tyre të përcjellura në shoqëri të aktivistes për të drejtat e grave Gjyla Çeliku.