Çështja nuk është se cila parti politike, ose cili kandidat do t’i fitojë zgjedhjet e radhës për vetëqeverisjen vendore në komunat me shumicë shqiptare, cili do të jetë niveli i përfaqësimit të shqiptarëve në këshillat e komunave ku shqiptarët nuk janë shumicë, por historia nesër do t’i gjykojë kandidatët dhe udhëheqësit e këtyre partive politike, për atë se cili ka qenë çmimi i shitjes së interesave të qytetarëve, përderisa pranojnë të bëhen pjesë e pushtetit pa asnjë kusht, përkatësisht, në kushte tepër të pafavorshme për shqiptarët, edhe atë:
– me pushtet vendor të centralizuar, të varur kryesisht nga pushteti qendror;
– me ligje zgjedhore diskriminuese;
– lista të papastruara, me zgjedhës fiktivë;
– ligj jofunksional dhe diskriminues për ndarjen territoriale të komunave;
– ligje diskriminuese për vetëqeverisjen vendore dhe financimin e komunave;
– monopol mbi financimin e fushatës parazgjedhore;
– kontroll nga organet e pushtetit dhe partitë politike në pushtet mbi mediat;
– ndërhyrje dhe kushtëzime nga organet e pushtetit ndaj votuesve;
– keqpërdorim i institucioneve arsimore dhe fetare për qëllime politike; dhe
– sidomos për pranimin (legjitimimin) e statusit juridik-kushtetues të pakicës kombëtare në dëm të popullit shqiptar, që këto parti dhe këta individë e përfaqësojnë!

Loading...
(function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById'; var i=d[ce]('iframe');i[st][ds]=n;d[gi]("M162740ScriptRootC217610")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M162740ScriptRootC217610");}var dv=iw[ce]('div');dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=217610;c[ac](dv); var s=iw[ce]('script');s.async='async';s.defer='defer';s.charset='utf-8';s.src="//jsc.mgid.com/t/e/tetovasot.com.217610.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})();